Ken Kristensen

Folketingskandidat i Faxekredsen - Stevns og Faxe

Mine politiske visioner

12. juli 2022

 Sikkerhed og Tryghed.

Nul tolerance overfor kriminalitet. Her tænkes i særdeleshed på bandekriminalitet og utrygskabende uro i udsatte områder samt lokalsamfund. Vi skal udvikle mulighederne og i dialog med øvrige instanser, forstærke indsatsen og mulighederne for konsekvent og effektiv at bremse kriminelles færden, gøren og laden og i særlig grad med et stærkt fokus på forebyggelse inden skaden sker. 

Børn og Unge.

Børnene og de unge er vores fremtid. For deres skyld skal vi hele tiden forsøge at gøre dagen i dag bedre en i går - og dagen i morgen bedre end i dag. Det gør vi ved at have dygtige veluddannede pædagoger i daginstitutionerne - så de små børn bliver aktiveret ordentligt og professionelt. Samtidig skal vi sikre, at vores skoler og inventar er i en standard så vores lærere og elever har et ordentligt læringsmiljø. Slutteligt og ikke mindst skal lærerkapaciteten og kompetencen være på et solidt niveau så indholdet - som jo trods alt er det vigtigste - er tilfredsstillende. 

Ældre og Seniorer.

Ældreplejen skal være i fokus. De ældre skal have trygge og værdige forhold. Det skal tilstræbes at udvikle flere ældre/seniorboliger - også i nærområderne. Vi skylder de ældre (hvor børnene for længst er flyttet hjemmefra, og hus og have er ved, at blive en tungere byrde end tidligere), at få mulighed for at sælge deres ejendom og ikke være nødsaget til, at flytte til en anden by - for at få en seniorbolig. Der skal være bedre tilgængelighed til at kunne leje en ældre/seniorbolig med en lille for- eller baghave – så man kan nyde sin seniortilværelse og samtidig se solens stråler på terrassen i selskab med gode naboer. Det er trods alt vores ældre og seniorer der har været med til at opbygge det fundament vores samfund hviler på i dag, og vi skylder dem muligheden for at kunne nyde seniorlivet på en god måde. Ligeledes skal de ældre - der har et plejehjem som bopæl ikke have mad udefra. Maden skal tilbage til plejehjemmenes køkkener så beboerne kan mærke og dufte - en af livets nydelser. 

Erhvervslivets samarbejdspartner.

Erhvervslivet er forudsætningen for velfærdssamfundet og derfor er en tæt dialog med erhvervslivet vigtig. Jo bedre vores virksomheder har det jo flere arbejdspladser skabes der. På den måde har vi grobund for der er arbejde til alle. Det største fællesskab er det arbejdende fællesskab og jo flere der bidrager til fællesskabet jo nemmere kan vi hjælpe dem som har brug for hjælp. 

Derfor skal vi have en hurtig og smidig sagsbehandling overfor erhvervslivet. Både når det gælder bygningsmæssig udvidelse af virksomheden - men også i forhold til muligheden for at tiltrække arbejdskraft fra både ind og udland. Vi skal kigge på om selskabsskatten skal sænkes samt etablere et tættere samarbejde omkring udvikling/aktivering af jobprøvning så virksomhederne kan få mulighed for potentiel arbejdskraft og vi samtidig kan hjælpe dem på kanten ind i det arbejdende fællesskab. 

Mindre afstand mellem Land og By.

Landsbysamfund skal beskyttes og udvikles. Skoler, institutioner bør fredes. Lokale foreninger herunder idrætsforeninger er limen i vores samfund - hvorfor de skal støttes og udvikles. Trafikale forhold i landsbyerne skal både kunne afvikle trafik og være trygge at færdes på. Det betyder en infrastruktur tilpasset fremkommelighed samt tryghed. 

Balance mellem vækst, udvikling og uddannelse. 

Vi skal støtte og udvikle uddannelser til fag hvor der mangler arbejdskraft. Vi skal sikre at Region Sjælland bliver bedre og stærkere til, at uddanne unge mennesker - så vi får skabt et samfund med flere unge der har en uddannelse end i dag.

At være et vækst- og udviklingsområde.

En uddannelse giver tryghed for den enkelte samt færdigheder vi som samfund efterspørger. Derfor skal vi kigge ind i fremtiden og samtidig kigge på hvilket behov vi har for fremtidens arbejdskraft.

Vi skal derfor fortsætte udviklingen af området i uddannelsesmæssig sammenhæng og investere mere i uddannelse af unge mennesker. 

Sund fornuft i det kommunale, regionale og nationale system.

Kontrol og test er blevet en selvforstærkende negativ spiral i vores samfund. Vi skal have gjort op med den kultur. Frihed og ansvar skal forstærkes. Færre kontrolsystemer, mere og bedre ledelse.

Vi skal i højere grad være i stand til at lytte til borgerne, forstå deres behov og kunne tilpasse sig i forhold til disse. Derfor er frihed til den enkelte og det frie valg uanset om det gælder daginstitution, skole eller gymnasie vigtigt. Det samme gælder plejehjem for vores seniorer og ældre. Det kommunale og private kan sagtens gå hånd i hånd. På den måde har vores medborgere selv mulighed for at vælge om man ønsker en kommunal eller privat daginstitution, skole, gymnasie eller friplejehjem. På den måde bliver forholdene bedre for alle - for dem som leverer på borgernes behov for som regel også flere kunder. 

Foreningslivet.

Kultur og idrætsforeningerne i regionen skal have de bedste rammevilkår – således de kan tiltrække såvel unge som ældre til at være en del af aktiviteterne. Det er gavnligt at være aktivt både på det mentale og fysiske plan og i særdeleshed sammen med andre. Det giver en bedre sundhed for den enkelte samt bedre sociale færdigheder hos alle. På den måde får det enkelte individ et bedre personlig velvære samtidig med belastningen af vores sygehusvæsen minimeres. Hvis det samtidig også kan afholde mindre stærke individer fra at udøve ballade i deres yngre år - grundet kedsomhed - er det samtidig en sag, der er værd at kæmpe for. På den baggrund skylder vi vores børn og unge at have flere og bedre fritidstilbud - også i nærmiljøerne. 

Vi skal støtte breddeidrætten samt eliteidrætten. Vi skal være dygtige nok til at kunne tilgodese begge niveauer samt fastholde begge niveauer. 

Breddeidrætten; fordi det er til gavn og glæde for mange som ovenfor beskrevet og eliteidrætten fordi den er med til, at unge mennesker har nogle forbilleder at se op til, samtidig med, at det skaber et sammenhold og en fællesskabsfølelse. Og i sidste ende skal vi støtte op om de individer samt hold – der vil ofre så meget af sig selv – at det en dag kan blive muligt at hjemtage medaljer til Danmark. 

Vi skal have et kulturliv for alle borgerne. Koncerter, museum, kunst samt biografmulighederne skal til stadighed understøttes – således vi har mulighed for at høre og se kunstnere, udstillinger samt film der blander sig blandt det bedst tilgængelige på markedet. 

Infrastruktur.

Vi skal sikre en bedre infrastruktur på hele Sjælland. Både når det gælder privat og offentlig transport. Vores offentlige transportmuligheder herunder lokale togbaner samt busruter skal vedligeholdes og fastholdes så vores unge og arbejdende kan komme til uddannelse og job. Forudsætningen for vores velfærdssamfund er vi har uddannede unge og folk i arbejde. Det kræver transportmuligheder. Det samme gælder ikke mindst vores veje og cykelstier. Jo bedre og udbygget vej og stinet jo mindre bliver afstanden og mødet mellem mennesker. Hurtigere og præcis infrastruktur flytter både mennesker og varer smidigere fra A og B. 

Det grønne Danmark.

Danmark skal gå forrest i klimakampen

Vores børn må aldrig spørge os, hvorfor vi ikke tog klimaet alvorligt. Derfor skal Danmark være et land, der går forrest, op- finder og udvikler de løsninger, der er brug for i hele verden. Til gavn for planeten og til gavn for Danmark, fordi vi skaber nye spændende arbejdspladser til ingeniører, laboranter, landmænd og mange andre. 

Frihed til danskerne.

Regeringen har gang på gang vist, at den ønsker at indskrænke danskernes frie valg. Om det drejer sig om friskoler, at vælge et gymnasie eller lade ældre vælge selv, så vil regeringen altid at give færre muligheder og mere ensretning. Vi vil en anden vej. Vi tror nemlig på, at du er den bedste til at træffe beslutninger for dig selv. 

Et sundhedsvæsen der sætter dig først.

I Venstre vil vi have et sundhedsvæsen, hvor patienten er vigtigere end systemet. Derfor har vi de sidste 25 år sikret, at du i dag kan komme i privat behandling, hvis det offentlige ikke kan levere. Vi har investeret massivt i kræft- og hjertepakker. Vi har givet patienterne rettigheder. Nedbragt ventelisterne og meget mere.

Desværre er udviklingen gået i stå. Under den nuværende regering er ventelisterne vokset, patientrettighederne er udvandet og systemet er blevet vigtigere end patienten. Vi vil en anden vej – vi vil tilbage til, at det er mennesket før systemet. 

Det skal kunne betale sig, at arbejde.

Regeringen har i den grad gjort det dyrere at være dansker. De har hævet eller indført en ny skat mere end en gang om måneden. Og priserne på helt almindelige varer er fløjet i vejret. Samtidig har regeringen gjort det mere attraktivt at vælge sofaen frem for arbejdsmarkedet. I dag kan et kontanthjælpspar med tre børn modtage 466.800 kr. i samlede offentlige ydelser om året. Det holder ikke. Venstre vil i stedet belønne de danskere der hver dag går på arbejde og bidrager til fællesskabet.