Ken Kristensen

Folketingskandidat i Faxekredsen - Stevns og Faxe

Opdateres løbende

Kernevelfærd- også på skyggesiden..!

Sendt til medierne i uge  39/2022

Fra mit tidligere virke blandt andet som civil politimand på Vesterbro og Station 1 og senere i diverse specialafdelinger - oplevede jeg tilbage i 90-erne mange sørgelige skæbner herunder misbrugere. I vores daglige gang på Istedgade og Halmtorvets gader mærkede vi - hvordan misbrugerne dagligt var i beredskab og på udkig efter vejen til det næste fix, som var “lykken” i deres tilværelse. Velvidende, at de godt vidste “lykken” var kortvarigt og fremtiden var tom - var det dagens højdepunkt for dem og det liv de levede. Og næste dag startede missionen forfra. 

Når man som menneske når derud så har det for de fleste desværre ikke nogen lykkelig udvej. Årsagerne til disse mennesker var nået til det stadie vi med rette kan kalde samfundets bund var ikke entydige - men havde dog det til fælles, at de alle havde et skrøbeligt selvværd og sind. 

Heldigvis er det de færreste mennesker der når så langt ud. Men de som gør, har det virkelig ikke nemt. De kæmper dagligt med troen på sig selv og den fremtid de står overfor. Nogen fra barnsben og andre senere i livet i form af mødet med hård modgang igennem længere tid. 

Vi har en forpligtigelse til, at hjælpe mennesker som er kommet i problemer. Og med en blid støttende hånd i ryggen få dem videre igennem livet og ud på den anden side til et liv og en verden - hvor de får troen på egne evner og den mentale robusthed tilbage. Til et liv hvor de bliver en del af fællesskabet, kan tage et arbejde og deltage i sociale aktiviteter i foreningens, motionens eller idrættens verden. 

Det SKAL være en del af vores kernevelfærd og arbejdet starter helt fra fødslen. Med gode daginstitutioner og det rigtige antal pædagoger sammenholdt med en folkeskole med passende antal kvalificerede lærere der formår at klæde børnene på med livets kompetencer. Et videregående uddannelsessystem med tilknyttede praktikpladser og jobs samt muligheden for en længerevarende uddannelse. Og skulle man alligevel være uheldig at falde ned mellem to stole, skal systemet naturligvis med en blid hånd i ryggen hjælpe en tilbage på sporet igen. 

Sådan et system er selvfølgelig ikke gratis og med den økonomiske politik der for nuværende praktiseres, gør vi os selv ekstra sårbare. For hvis man for alvor vil hjælpe dem som har det svært kræver det en ansvarlig økonomisk politik - som på den lange bane gør Danmark rigere og ikke fattigere. En politik hvor vi styrker vores virksomheders evne til vækst samt udvikling og hermed skabelsen i flere arbejdspladser og mere eksport som i sidste ende er fundamentet for vores velfærd. Men også en politik hvor vi gør det attraktivt for udenlandske investorer at investere i danske virksomheder og danske iværksættere. 

Vores samfund har brug for vi alle bidrager med det vi kan. Især i denne tid hvor vi alle kommer til at spænde livremmen ind samt sænke forbruget, hvis vi skal den stigende inflation til livs. Vores samfund er skabt af generationer før os og vi har ansvaret for at viderebringe et samfund til vores børn og børnebørn, som er i bedre forfatning end det vi selv modtog. Om ikke for vores børn så for deres børn. 

Der er brug for en anden balance - der er brug for erfaring fra virkeligheden. 

Det vil jeg bidrage med hvis jeg bliver valgt til Folketinget ved næste valg. 

Ken Kristensen (V), Folketingskandidat - Sjællands Storkreds/Faxekredsen

 ******

Pas på økonomien..!

Sendt til medierne i uge  32/2022

Det er blevet dyrere at være dansker. Varmeudgiften samt prisen på materialer og dagligvare indkøb har taget himmelfart over de sidste par år. 

Det offentlige forbrug er stukket af. I denne regeringsperiode har man hævet skatter og afgifter for samlet mere end 10 milliarder kr., og vi har i Danmark den højeste beskatning i verden.

Danskerne betaler prisen på egen krop med færre penge til familierne, og når regningen en dag skal betales – bliver den sendt ind i børneværelset til vores børn og kommende generationer.

Hver gang vi træffer politiske beslutninger gør vi det under forudsætning af, at vi låner kloden af vores efterkommere. Derfor er det ikke ligegyldigt hvordan vi behandler den og hinanden.

Pengene skal tjenes før de kan bruges og lige nu er regningen vi sender videre større end den vi modtog. Det er ikke rimeligt.

Der er brug for økonomisk ansvarlighed og en fast hånd på rattet over de næste mange år.

Danmark og danskerne har brug for ro og tryghed omkring økonomien – ikke det modsatte.

Lad os sammen kæmpe for et bedre og sundere Danmark.

Ken Kristensen (V), Folketingskandidat - Sjællands Storkreds/Faxekredsen

******

 

JEG ER BEKYMRET..!

 Sendt til medierne i uge 26/2022

For jeg er nationalist og jeg elsker Danmark. 

Men jeg er bekymret for vores dejlige land og det fundament det er bygget på.

Mens kærligheden til Danmark og vores forfædre stadig er intakt, er jeg i dag mere i tvivl når det gælder vores folkestyre. 

Vi og vores forfædre har bygget vores fundament på en retsstats principper - hvor man stiller de ansvarlige til ansvar for deres handlinger. Uanset om man kører for hurtigt, laver bedrageri eller anden form for brud på den lovgivning som vi i fællesskab har besluttet. 

Danskerne som de er flest, anerkender denne demokratiske opbygning af vores samfund og heldigvis for det. 

Sagen om aflivningen af mink handler om grundlæggende demokratiske principper i vores samfund. En regering skal følge loven – ligesom alle andre i vores samfund skal. Og det gælder selvfølgelig særligt i sager, som har vidtrækkende konsekvenser for mange mennesker og for samfundet. 

I minksagen har man lukket et helt erhverv uden lovhjemmel. Det har betydet, at familier har mistet deres livsværk, og de danske skatteborgere har fået en kæmperegning på 19 mia. kr. 

Vores statsminister har insisteret på at centralisere magten i denne regeringsperiode. Regeringen har valgt at ansætte embedsfolk og departementschefer der er politiske fremfor politisk neutrale. Det er meget atypisk og meget udansk ligesom det åbner for en stor risiko. Nemlig den, at når det går galt så peger pilen kun et sted hen. Og det er ledelsen og det øverste beslutningslag herunder Statsministeren selv. 

Beslutningen om aflivning af alle mink blev truffet på et møde i regeringens koordinationsudvalg i Statsministeriet med Statsministeren for bordenden. 

Efter dagens pressemøde er jeg derfor bekymret. Kan man virkelig slippe afsted med at undlade en advokatundersøgelse af sin egen rolle som øverste ansvarlig og herunder undgå en Rigsretsag..? 

Herunder lade embedsværket og departementschefer tage skylden for et lovbrud der blev godkendt og udmeldt af Statsministeren selv. 

Det mener jeg ikke og jeg håber Radikale Venstre som var meget ivrige under den sidste kommissions-undersøgelse også her viser ansvarlighed og lever op til deres eget postulat om at være et lov og orden parti. 

Hvis ikke er det en trist dag for vores folkestyre og for Danmark. 

Lad os håbe det fundament vores forfædre har opbygget og vores samfund er bygget på ikke smuldrer og tilliden til de folkevalgte ikke forværres yderligere. 

Der er brug for et åbent og demokratisk Danmark hvor ordentligheden og retfærdigheden vil sejre til sidst. 

Det har vores børn og børnebørn fortjent. Lad os ikke svigte den tillid. 

#ærlighed #ordentlighed #fundament #medlovskalmanlandbygge #demokrati #danmark

 Mange hilsener

Ken Kristensen (V), Folketingskandidat - Sjællands Storkreds/Faxekredsen

 ****

Sendt til de lokale medier til uge 22/2022


På onsdag skal vi stemme om at afskaffe forsvarsforbeholdet.

Jeg er stolt af at bo i et land, hvor man på demokratisk vis laver en afstemning om dette. Til eksempel har Sverige og Finland netop søgt om medlemskab i Nato uden nogen som helst folkeafstemning - selvom den beslutning for både den svenske og finske befolkning er langt større både i historisk og nationalt perspektiv.

Så jeg vil gerne starte med at anerkende det positive i vores folkeafstemning. Der er stadig mange danskere der reelt er i tvivl om hvad vi stemmer om. Det kan jeg godt forstå. For debatten har på nogen områder også været drevet af gisninger og antagelser.

Som folketingskandidat har jeg deltaget i flere debatter og mit indtryk er, at hvis man er imod EU er man “næsten” pr. definition også imod forsvarssamarbejdet.

Det er dog vigtigt at skille tingene ad. Når vi stemmer på onsdag, handler det derfor ikke om man er for eller imod EU - men om vi ønsker mere indflydelse internationalt. Altså om vi vil have indflydelse på det europæiske forsvarssamarbejde eller fortsætte som i dag uden indflydelse.

EU har gjort Danmark rigere på mange områder. Det indre marked og frihandelen har øget vores virksomheders omsætning og eksport og skabt massevis af arbejdspladser og øget vores vækst og velstand herunder vores velfærd. Den grønne omstilling og kontrollen med de ydre grænser har også haft stor værdi for Danmark. Men der er naturligvis også områder hvor EU har mangler. Men afstemningen på onsdag handler bare ikke om disse forhold.

I dag har vi ingen indflydelse på vigtigt og strategisk forsvarssamarbejde mellem de europæiske lande. Vi bliver end ikke hørt. Vi er faktisk det eneste land som både er medlem af Nato og EU der ikke er med i forsvarssamarbejdet under EU.

Et enkelt eksempel er, at vi som verdens 6 største søfartsnation ikke kan være med i et EU-samarbejde om, at bekæmpe pirater ved Afrikas kyst. Dette uagtet vi har haft flere danske søfarere der har været kidnappet i området.

Hernæst ligger udgiften til et evt. kommende samarbejde i maven på forsvarsbudgettet som i år 2031 skal udgøre 2 procent af BNP. Det budget vil være uændret uanset om vi er med i et EU-forsvarssamarbejde eller ej.

Man bør også notere sig, at en beslutning om, at anvende danske soldater på EU-missioner som typisk er forebyggende eller fredsskabende udelukkende vil være en beslutning Folketinget træffer og ikke EU. Herunder hvilke missioner der giver værdi for Danmark og hvilke der ikke gør. Forsvarssamarbejdet er mellemstatsligt så vi afgiver ikke suverænitet til EU snarere tværtimod. Fra ingen indflydelse, at have til, at kunne sige JA, NEJ eller nedlægge VETO er en øget beføjelse til Danmark og danske interesser.

Og så handler afstemningen i sidste ende om, hvilket land vi i Danmark ønsker at være.

Ønsker vi at være et land, der står skulder ved skulder med vores allierede som deler samme værdier som os eller ønsker vi, at vende ryggen til et vigtigt samarbejde. Med risiko for at bygge mure, der til sidst kan ende med at mure os selv inde.

Jeg mener de handlinger vi har set på det seneste i og i nærheden af Europa herunder Ukraine kalder på sammenhold fremfor forbehold..!

Ken Kristensen (V), Folketingskandidat - Sjællands Storkreds/Faxekredsen

****

Bringes i de lokale medier i uge 19/2022


For et par uger siden var jeg med min yngste søn til introaften på den idrætsefterskole han skal starte på efter sommerferien.

Det er altid bevægende at se unge mennesker fyldt med optimisme og begejstring, sige goddag til næste kapitel i livet med nye bekendtskaber til følge. Solen skinnede og der var forår i luften. 

Som afslutning på introaftenen skulle vi alle synge “Linedanser” akkompagneret af klaver. Som sangen skred frem, stod det hurtigt ret klart, at flere forældre sad med tårer i øjnene inkl. jeg selv. Sangen handler om fællesskab, og om at ville livet med alle de glæder og sorger, der følger med. 

Sangen gav anledning til reflektion. Hvad er det for en verden og et samfund vi har? Hvilken verden vil vi gerne skabe og give videre til vores børn og deres efterkommere? 

Lige om lidt skal vi stemme om afskaffelse af forsvarsforbeholdet. 

Vi kan ikke længere tage friheden for givet. Det blev tydeligt, da Rusland invaderede Ukraine, og der igen var krig i Europa. En tid, vi ellers havde håbet var lagt bag os. 

Europa er forandret og hvis vi skal passe bedre på Danmark, så bør vi afskaffe det danske forsvarsforbehold. 

Vi bør nemlig ikke lukke os om os selv mens verden brænder. Vi bør engagerede os og tage ansvar. Så vi kan passe på hinanden og passe på Danmark. For hvis ikke vi selv tager ansvar for vores frihed er der heller ingen andre der vil gøre det. 

EU’s missioner bidrager til sikkerhed og stabilitet i Europa og dermed også i Danmark. Det bør vi udvikle, så EU kan understøtte og supplere et stærkt NATO. 

Forsvarsforbeholdet har nemlig tidligere blokeret for dansk deltagelse i en række fredsbevarende missioner, som ellers har klar strategisk, værdimæssig og humanitær interesse for Danmark. 

Det gælder fredsbevarende missioner på Balkan, sikring af danske søfolk ud for Afrikas kyst, bekæmpelse af menneskesmuglere samt stabiliserende operationer i Nordafrika og ved Middelhavet. 

Afskaffes forsvarsforbeholdet, deltager vi samtidig kun i internationale missioner hvis et flertal i Folketinget bakker op om det. Forsvarssamarbejdet er mellemstatsligt og derfor er suverænitets afgørelser om deltagelse i missioner eller ej et nationalt anliggende. Præcis som det også er i dag, når vi bidrager til NATO- og FN-missioner. 

Lige nu er vi det eneste Nato land i EU, der ikke er med i forsvarssamarbejdet.

Vi står i en ny og mere usikker verden. Det har vi ikke selv valgt. Til gengæld kan vi vælge at stå tættere sammen med vores europæiske allierede. 

Sådan passer vi på Danmark. Sådan tager vi større ansvar for Danmarks sikkerhed. 

Det handler om sammenhold ikke forbehold. 

Ken Kristensen (V), Folketingskandidat - Sjællands Storkreds/Faxekredsen

****

Bringes i de lokale medier i uge 17/2022

Kan man gøre det bedre…!

 Spørgsmålet er retorisk - men svaret er indlysende.

 For i dag besluttede folketinget, at afsætte 400 millioner kroner til renovering af Østbanens skinner. Umiddelbart lyder det godt - men faktum er der skal bruges en milliard kroner - fordi man ikke har handlet i tide med renoveringen og priserne er steget. 

Mere end 1 million passagerer bruger årligt denne vigtige forbindelse til både arbejde og uddannelse. Passagerer og pendlere som hver dag bidrager til fællesskabet. Østbanen er et vigtigt og afgørende stykke infrastruktur for Faxe, Stevns og Køge samt resten af Sjælland og derfor er det med både ærgelse og undren, at man har forhalet beslutningen om denne renovering. 

Nu står man med en større regning end tidligere og endnu engang viser det sig, at hvis man ikke håndterer udfordringerne i tide og undlader at gribe fat om nældens rod fra starten - så bliver udfordringerne blot større med tiden. 

Jeg bliver bekymret over, at se skatteborgernes penge blive forvaltet på denne uhensigtsmæssige måde. 

Bekymret bliver jeg ikke kun med den næste sag. Her bliver jeg nærmest provokeret over den manglende eller ligegyldige holdning overfor borgere og vores miljø. Det viser sig, at miljørapporterne der skulle godkende man kunne dumpe slam i Køge Bugt bygger på 40 år gamle metoder/analyser.

Metoder som i dag slet ikke er tidssvarende eller på nogen måde kan underbygge om dumpningen af slam i Køge Bugt var forsvarligt. 

Der tegner sig efterhånden et billede af man med verdens vold og magt ville have gennemført projektet Lynetteholmen for enhver pris. Også selvom det var på bekostning af vores borgere, miljø og natur. Demokratiet og borgerne har været statister i denne sag som burde have været stoppet for længst - så vores havmiljø og badevand ikke blev offer for dette triste overgreb. 

Desværre vidner det om vi mangler personer der er deres ansvar bevidst og sætter sig ordentlig ind i de sager man er sat til at forvalte. Der er brug for ansvarlige personer til, at lede vores samfund så denne unødige og manglende demokratiske proces i fremtiden forvaltes med respekt for demokratiet og borgernes skattekroner.

Venlig hilsen

Ken Kristensen (V), Folketingskandidat - Sjællands Storkreds/Faxekredsen

****

Bringes i de lokale medier i uge 16/2022

Hvad med forsvarsforbeholdet!

Lige om lidt skal vi til afstemning om forsvarsforbeholdet. Ja - man kan faktisk allerede nu brevstemme i forhold folkeafstemningen den 1. juni 2022.

Vi lever i dag i en verden der er under konstant forandring. Det kræver udsyn men også forståelse for Danmarks identitet i et større perspektiv. Det kræver vi sikkerhedsmæssigt gør os nogle dybere liggende overvejelser om vores rolle fremadrettet. Overvejelser om hvorvidt vi bør være en del af et forsvarsfællesskab som vi i dag står udenfor. Vi har i mange år kæmpet for den frie og vestlige verdens værdier. Værdier hvor vi som mennesker alle er lige og folkeretten herunder et lands suverænitet ikke kan eller må overskrides eller trædes under fode.

Selvom vi er et lille land, har vi stor værdi og dygtige kundskaber der efterspørges mange steder i verden. Hver gang vores udsendte er på arbejde i verdens brændpunkter høster de stor ros og anerkendelse. Det har jeg ved selvsyn konstateret på flere rejser rundt omkring i verdens brændpunkter.

Danmark står desværre i dag udenfor, når de forsvars- og sikkerhedspolitiske beslutninger træffes i EU. Det koster os vigtig indflydelse i afgørende sammenhænge.

I dag er der 21 europæiske lande som både er medlem af EU og NATO. Danmark er som følge af forsvarsforbeholdet det eneste af de 21 lande, som ikke er med i EU’s forsvarssamarbejde.

Vi har i Danmark siden 1993 måttet aktivere forsvarsforbeholdet mindst 189 gange. Dermed har vi ikke kunnet bidrage til missioner, som har haft betydning for fred og stabilitet.

Det er samtidig vigtigt at påpege, at Danmark ikke vil miste suverænitet, hvis vi stemmer ja. Ingen andre lande vil kunne tvinge Danmark med i militære EU-operationer. Den beslutning skal alene træffes af Folketinget.

I en foranderlig verden hvor ingen kender dagen i morgen er det vigtigt, at vi tager vores egen sikkerhed seriøst. Hvis ikke vi gør det er der heller ingen andre der gør det. Derfor er jeg ikke i tvivl når jeg skal stemme om forsvarsforbeholdet. Danmarks indflydelse bør gøres gældende som en naturlig del af et fremadrettet forsvarssamarbejde i EU.

Venlig hilsen

Ken Kristensen, Folketingskandidat – Venstre

****

Bringes i de lokale medier i uge 14/2022

Hvornår stopper det..!

Knap var blækket tørt på sidste indlæg omkring den triste håndtering af sagen om slam fra Lynetteholmen i Køge Bugt - før en ny og lignende sag nu truer Faxe Bugt..!

Denne gang er det 50.000 m3 havbundsmateriale fra anlæggelsen af Nordhavnstunnelen i Svanemøllen Havn - man vil dumpe i Faxe Bugt.

Hvorfor vores farvand syd for København igen skal bruges som “aflæggeplads/losseplads” fra nybyggeri i København kan vi ikke se rimeligheden i.

Vi har mange klappladser i Danmark - men det virker som om det er “nemmest” eller “billigst” for bygherrerne i København, at sejle det mod syd hver gang.

Det er ikke iorden og derfor har Folketingskandidat Ken Kristensen (V) og Borgmester Ole Vive (V) i Faxe råbt vagt i gevær. Igennem vores kontakter på Christiansborg har vi anmodet om en redegørelse for baggrunden og de faktuelle forhold omkring denne sag i Faxe Bugt.

Hvis man gerne vil udføre byggerier i København må det være den ansvarlige byggeherre’s egen opgave, at finde en måde, at genbruge eller deponere materialet på.

Men det bør ikke være Faxe eller Køge Bugt som igen står for skud.

Vores transport og miljøministers håndtering af disse sager giver rum for forbedring.

Endnu engang viser det med tydelighed, at vi har brug for lokale folkevalgte på Christiansborg der kan kæmpe vores lokale sager.

Vores elskede farvand og kystlinje er for dyrebar til denne massive dumpning og vi skal huske på, at vi kun er her til låns og vi låner kloden af vores børn og de kommende generationer.

På vegne af

Ole Vive, Borgmester Faxe

Ken Kristensen, Folketingskandidat – Venstre

****

Bringes i de lokale medier i uge 14/2022

Frihed ikke tvang..!

I dag behandles et lovforslag i Folketinget om at tvangsfordele elever på ungdomsuddannelserne efter forældrenes indkomst.

Det betyder, at det gymnasium eller den videregående uddannelsesinstitution man som ung altid har drømt om, at gå på ikke nødvendigvis længere kan lade sig gøre. Dine forældres indkomst bliver afgørende for hvor du skal gå. 

Da jeg var ung valgte jeg selv hvilken ungdomsuddannelse jeg ville gå på. Jeg var lykkelig og glædede mig til at komme videre efter folkeskolen sammen med mine venner. 

Den mulighed og glæde bør nutidens unge også kunne føle og mærke. 

Desværre er der et ønske fra uddannelsesministerens side om, at tvangsfordele eleverne så de unge ikke længere har det frie valg vi havde. Baggrunden er ønsket om mere blandede miljøer på institutionerne. 

Der kan være mange årsager til at vælge en uddannelsesinstitution og udover interesse også venner, transport og logistik mv. Men at blive tvangfordelt og hermed samtidig måske sige farvel til sit netværk og venner i forbindelse med denne translokation er ikke indbegrebet af et frit samfund..! 

Vi ved fra statistikkerne hvor sårbare og vigtige de forskellige faser er i forbindelse med sådanne translokationer. Og med faldet i antallet af unge der får sig en ungdomsuddannelse gør denne sag det absolut ikke bedre…! 

Vi har brug for det frie valg og beslutninger der styrker troen på, at vores samfund er bygget på frihed og demokrati - ikke det modsatte. 

Ken Kristensen Folketingskandidat - Venstre

****

Slam i Køge Bugt - Dagbladet fredag den  1. april 2022 og Stevnsbladet i uge 14/2022.

Jeg var ved at få kaffen galt i halsen da jeg onsdag morgen skulle læse nyheden om, at både Miljøministeren samt Transportministeren har tilbageholdt dokumenter og oplysninger af væsentlig interesse for sagen om Lynetteholmen. Tilbageholdt oplysninger der kunne have haft afgørende betydning for om man nogensinde var begyndt på, at dumpe slam i vores farvand i Køge Bugt. 

I et demokratisk land som Danmark er det utilgiveligt, at man ikke fremlægger alle forhold foran et besluttende folketing og den hårde kritik den svenske miljøminister påpegede - både skriftligt og ved fysisk møde med regeringen - blev på ingen måde forelagt de øvrige partier. En kritik der helt konkret påpegede, at Sverige ikke ville acceptere dumpning af slam i Køge Bugt på det foreliggende grundlag. Når sager på tværs af landegrænser bliver rejst på ministerniveau - bør man orientere øvrige partier samt beslutningstagere om sådanne forhold især set i lyset af de manglende undersøgelser der forelå i forhold til miljøet. 

Hvis en minister ikke giver Folketinget alle oplysninger i en sag - men tilbageholder elementer der kan have indflydelse på om partierne efterfølgende vil godkende et projekt eller ej. Så er der tale om et lovbrud. 

I dette tilfælde et lovbrud - hvor man i mellemtiden har brugt Køge Bugt som “skraldespand” for slammet i Københavns havn. 

Dette grundet et ønske fra Københavns Kommune om, at bygge Lynetteholmen til brug for et nyt erhvervsområde. 

Man bliver skuffet og trist over vi i Danmark igen og stadig kan være vidne til manglende demokratiske processer og at der ikke bliver undersøgt og fremlagt afgørende dokumenter forinden et folketing skal træffe så vidtgående beslutninger. 

Vores dejlige land og natur har simpelthen fortjent bedre..!

Ken Kristensen 

Folketingskandidat - Venstre


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse commodo pharetra convallis. Integer leo diam, tempor eget ipsum nec, volutpat hendrerit nibh. Praesent at consequat nibh. Phasellus sed consectetur neque. Pellentesque ac sollicitudin purus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur malesuada mauris tortor, nec aliquam erat pharetra et. Suspendisse potenti. Maecenas ut sollicitudin sem. Proin tempor mattis neque at aliquet. Curabitur congue orci diam, vulputate dignissim nisl dictum ut. Cras et urna mauris. Sed porttitor nibh eu convallis suscipit.

Donec malesuada non ex viverra porta. Donec porttitor sem sit amet orci finibus ullamcorper. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Proin eu diam in dolor varius consequat. Donec vel risus nunc. Proin placerat non nulla sit amet feugiat. Maecenas gravida odio arcu, vitae semper eros malesuada et.